Menu

Senioryoga

Senioryogan är en medicinsk yoga i en mjukare form och kan även utföras sittande på stol. Se mer under rubriken medicinsk yoga.

Under avslappningen vilar vi till gongens sköna vibrationer.